Hammar har varit verksam i musikbranschen i drygt 43 år. Under åren har vi sysslat med varierade arbetsområden. Några exempel är: försäljning av musikinstrument (både till konsumenter och andra musikhandlare), import/export av instrument samt tillverkning och utveckling av nya typer av musikinstrument.

Gemensamt för samtliga verksamheter har varit att målgruppen varit musiker som utövar sitt musicerande som fritidsintresse. De nyheter som framtagits har alltid haft den målsättningen att göra det mera lustbetonat att utöva detta fritidsintresse. Detta, enligt vårt bedömande, underlättar avkopplingen från den stressade värld som vi lever i. Sedan nedläggningen av allehanda fabriker och projekt (se nedan), har Hammar numera koncentrerat sig på detaljhandeln kanske då först och främst i mälardalen. En satsning gällande finansiering, hyressystem, bytesrätt med mera gör att Hammar är unikt i sitt slag (se Y-Finans). Butiken ligger, på nuvarande adress, sedan slutet på 70-talet strax utanför Eskilstuna centrum.


Nya typer av instrument som Hammar utvecklat

De färgade pianona
Pianot har under sin 150-åriga levnad alltid haft karaktären av ett statusobjekt. Det tillverkades i begynnelsen i svart, sedan gjordes de även i andra mörka färger så som valnöt, mahogny, björk och under 50-talet även i teak. Hela tiden sneglade man på att instrumentet inte bara skulle vara spelbart, utan även försvara sin statuspalats i hemmet. Hammar började här ett ny tänkande under 60-talet och tog fram, i samarbete med yrkesdesigners, en helt ny färgskala för instrumentet.

Pianona tillverkades i fem olika färger: rött, blått, grönt, vitt och gult. Det vita pianot hade röda/vita tangenter, det blå hade blå/gula (Sverigepianot). Instrumenten försågs med branschens första och enda varudeklaration för att övertyga köparen att även musikkvaliteten var hög. Instrumenten presenterades på världens största musikmässa i Frankfurt, där de fick stor uppmärksamhet. Instrumenten exporterades sedan till de flesta länder i Europa. Men i och med att digitalpianon började utvecklas lades tillverkningen ned.
Se Bild på pianona (med tyvärr bristande kvalitet), eller läs en Artikel om dem.

Den ljudlösa fiolen
Fiolspelarna har i alla världens tider haft problem med att öva genom att omgivningen hävdat att det är störande. Många, för fiolspelaren, icke så trevliga skämt har sett dagens ljus som till exempel: Vem är det som trampar katten på svansen med flera. Hammar utvecklade därför, i samarbete med en uppfinnare, den ljudlösa fiolen. Det fantastiska med fiolen var att endast den som spelade på fiolen kunde höra den. Detta öppnade oanade möjligheter bland annat för skolorna, då flera elever under en lärares ledning, kunde spela samtidigt i samma rum.
Läs en Artikel om den ljudlösa fiolen

Pianolaboratorium/Världens minsta flygel
Tillsammans med samma uppfinnare som till den ljudlösa fiolen utvecklades också ett pianolaboratorium. Uppfinningen möjliggjorde att upptill 12 elever kunde spela och få ledning samtidigt av en och samma lärare. Alla elever hörde endast sig själva medan läraren kunde lyssna av varje elev enskilt (läraren kunde även spela tillsammans med denne). Denna uppfinning gavs priset årets produkt 1975. Tillsammans med världens minsta flygel, på 32 kilo, lades tillverkningen ned då det bedömdes att de analoga och digitala instrumenten skulle ta över marknaden. Även den vanliga piano tillverkningen lades sedermera ned.
Se en Bild på pianolaboratorium, eller läs en Artikel om väldens minsta flygel